Op de huid

Fotoproject met Paul Combrink. In ontwikkeling. Het uiteindelijke doel is om een compleet muur te vullen met foto's elkaars huid plus performance.